Japan

ชื่อสินค้า :

ฝากซื้อสินค้าที่ ร้านค้าทั่วไป

ข้อมูลสินค้า

ราคา

-

จำนวน

- ชิ้น

ขนาด

-

สี

-

ยี่ห้อ

-

เว็บไซต์

Link

รายละเอียดสินค้า

สามารถซื้อสินค้าที่มีจำนวนชิ้นเท่ากัน ราคาใกล้เคียงกัน แต่คนละยี่ห้อได้

หมายเหตุ

สามารถซื้อสินค้าที่มีจำนวนชิ้นเท่ากัน ราคาใกล้เคียงกัน แต่คนละยี่ห้อได้

ข้อมูลจัดส่ง

วิธีการจัดส่ง

ไปรษณีย์ไทย - EMS

ที่อยู่จัดส่ง

กรุงเทพมหานคร

พื้นที่ที่มีการจำหน่ายสินค้า

Around Country

สินค้าฝากซื้ออื่นๆ

ฝากซื้อสินค้าที่ ร้านค้าทั่วไป

  • สถานะ :
  • เปิดรับข้อเสนอ
  • ราคาสินค้า :
  • 1,214 บาท
  • เงินรางวัลนักเดินทาง :
  • 323 บาท
  • ทิป :
  • 873 บาท
  • รวมทั้งสิ้น :
  • 2,410 บาท

กดยื่นข้อเสนอรับซื้อ

หรือ สมัครสมาชิก เพื่อเสนอรับฝากซื้อสินค้า